Działania nowatorskie

Działania nowatorskie w Szkole Podstawowej nr 16
1. Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
2. Organizacja pracy sprzyjająca uczeniu się – „Uczeń podmiotem procesu dydaktycznego”.
3. Lekcje otwarte z udziałem dzieci i nauczycieli z przedszkola.
4. Obserwacje lekcji z udziałem nauczycieli.
5. Zajęcia „Szkolnej Akademii Golfa”.
6. Zajęcia w oparciu o tablicę interaktywną.
7. Zajęcia laboratoryjne w pracowniach specjalistycznych.
8. Uczniowskie Tygodnie Szkół – „Talentynki” i „Szesnastynki”.
9. Noc w szkole.
10. Współpraca z Gorzowskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start”.
11. Obchody Dnia Patrona i Bal Niepodległości.
12. Bożonarodzeniowy Koncert Piosenki Obcojęzycznej.
13. Festyn szkolny „Majówka”.
14. Metoda na zdrowie – Turnieje Międzyszkolne.
15. Śniadanie z klasą.