Historia Szkoły

Historia Szkoły
Dnia 2 października 1981 roku rozpoczęła oficjalnie swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 16  przy ul. Dunikowskiego 5 na Osiedlu Staszica w Gorzowie Wielkopolskim.

Transformacja ustrojowa w 1989 roku przyczyniła się do przemian szkolnictwa w Polsce.

W listopadzie 1991 roku weszła w życie Ustawa o systemie oświaty i wychowania, która wprowadziła wiele istotnych zmian w szkolnictwie.

Z dniem 1 września 1995 roku na podstawie Uchwały nr XIX/115/95 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 czerwca 1995 roku na bazie Szkoły Podstawowej  Nr 16 im. Józefa Piłsudskiego powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6.

Obejmował w swojej strukturze Szkołę Podstawową Nr 16 i Liceum Ogólnokształcące Nr 8. Reforma edukacji w 1999 roku wprowadziła od 1 września 1999 roku szkoły podstawowe sześcioletnie.

Nauka w szkole podstawowej została podzielona na dwa cykle: nauczanie zintegrowane w klasach I-III i nauczanie blokowe w klasach IV-VI.

Oprócz tego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 zgodnie z Uchwałą Nr XIV/93/93 Rady Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 marca 1999 roku weszło Gimnazjum Nr 8.
W 2010 roku zakupiliśmy nowoczesny samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych, które z pewnością wygodnie i bezpiecznie mogą dotrzeć do szkoły.