Grono Pedagogiczne

 Aszeberg Izabela – pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Bajdzińska Ewa – nauczyciel wychowania fizycznego

Bakunowicz Elżbieta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bąk-Sadowska Ewa – pedagog wspierający

Belina Grażyna – nauczyciel biologii

Bielska Mirosława- nauczyciel biologii

Brzezińska Justyna – nauczyciel plastyki i muzyki

Buchmiet Aneta- bibliotekarz, język polski

Bury Daniel – nauczyciel wychowania fizycznego

Chudzik Paweł – nauczyciel historii

Czernicka Alina – pedagog wspierający

Daciuk Jordana – nauczyciel w oddziałach przedszkolnych

Demidziuk Agata – wychowawca świetlicy szkolnej

Dera Arkadiusz – nauczyciel geografii

Dera Joanna  wicedyrektor dyrektor

Dominiak Ewa – pedagog wspierający

Dudkiewicz Małgorzata – logopeda

Dygas Przemysław – nauczyciel historii

Florek Hanna – nauczyciel języka angielskiego

Frukacz Lidia – nauczyciel języka angielskiego

Gliwińska-Rosa Joanna – nauczyciel w oddziałach przedszkolnych

Hodyl Zbigniew – nauczyciel geografii

Hołówko Radosław – nauczyciel matematyki

Hrybacz Ewa – nauczyciel języka polskiego

Iwanowska Mirosława – wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego

Izydorek Katarzyna – nauczyciel w oddziałach przedszkolnych

Jurasz Elżbieta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kaczmarek Karolina – nauczyciel języka niemieckiego

Kaźmierak Agnieszka – nauczyciel języka polskiego

Kaźmierczyk Joanna – nauczyciel matematyki

Kluczyk Łukasz – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Klukiewicz Krzysztof – koordynator pracy świetlicy szkolnej, nauczyciel informatyki i techniki

Kołosowska-Giordano Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego

Kotomska Jowita – bibliotekarz, wychowawca świetlicy szkolnej

Krupa Marcin – nauczyciel przyrody

Kruszel Katarzyna – pedagog wspierający

Kubiak Magda – nauczyciel języka angielskiego

Kuperski Grzegorz – nauczyciel religii

Lalik Małgorzata –  nauczyciel chemii i matematyki

Lewandowska Lidia – pedagog szkolny, nauczyciel etyki

Lisowski Wojciech – nauczyciel języka angielskiego

Luftman Natalia – nauczyciel języka polskiego

Łankuć Adam – nauczyciel wychowania fizycznego

Mania Magdalena – pedagog wspierający

Mikołajczak Roberta – wychowawca świetlicy szkolnej

Milas Anna – nauczyciel języka polskiego

Minorowicz Anna – nauczyciel języka polskiego

Mioduszewska Beata – pedagog wspierający, edukacja dla bezpieczeństwa

Nowicka Joanna – nauczyciel wychowania fizycznego

Olejniczak Cezary -nauczyciel wychowania fizycznego

Pawłowicz Małgorzata – psycholog szkolny

Piechowiak Marek – dyrektor szkoły

Pietrzak Sławomir – nauczyciel historii

Pogorzelska Krystyna – pedagog wspierający

Pokorniecka Maja – nauczyciel matematyki

Rados Wioletta  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Rąblewska Wioletta – nauczyciel religii

Sakson-Bartosz Agata – nauczyciel wychowania fizycznego

Sikorska Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Słaby Anna – pedagog wspierający

Smogór Paulina – 

Staniszewska Daria – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Sztachelska Magda – nauczyciel w oddziałach przedszkolnych

Szustek Elżbieta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Teresiak Silvija – nauczyciel informatyki, fizyki, muzyki i plastyki

Tokarczuk-Saturska Katarzyna – pedagog wspierający

Tomaszewska Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Tomczyk Marzena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego

Warzybok Elżbieta – nauczyciel techniki i fizyki

Waśkowicz Ewelina – pedagog wspierający, nauczyciel języka angielskiego

Zaręba Grażyna – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Ziembakowska Aneta – pedagog wspierający

Zjawin Elżbieta – nauczyciel religii

Zwierzyńska Anna – nauczyciel w oddziałach przedszkolnych