Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Marek Piechowiak

V-ce dyrektor: mgr Joanna Dera

V-ce dyrektor: mgr Mirosława Iwanowska

Statut