Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Wulbach

V-ce dyrektor: mgr Mirosława Iwanowska

V-ce dyrektor: mgr Michał Wlaźlak