Wycieczka do Filharmonii Gorzowskiej

Wycieczka do Filharmonii Gorzowskiej

 

7 listopada dzieci z grupy II wybrały się do Filharmonii na spotkanie z piękną i bogatą w nastroje muzyką pisaną przez naszych rodzimych kompozytorów. Audycja muzyczna JAK MONIUSZKO I CHOPIN POLSKĘ KOCHALI  była bardzo ciekawa. Słuchając kompozycji obu mistrzów dzieci przyjrzymy się m.in., jaką rolę w ich muzycznych sukcesach odegrała Polska.