Warsztaty w klasie 1b

Klasa 1 d brała udział w warsztatach muzycznych,, Dziwne i dziwaczne instrumenty muzyczne”. Dzieci słuchały muzyki, tańczyły i wykonały własny instrument.