Tydzień języka ojczystego

Projekt edukacyjny „Tydzień Języka Ojczystego”

Motto: Naród żyje, dopóki język jego żyje  (Karol Libelt, O miłości ojczyzny)

Termin realizacji :  5 – 9 .02. 2018 r.

Cel ogólny projektu

Propagowanie języka ojczystego w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, promowanie świadomego posługiwania się poprawną, piękną polszczyzną w życiu codziennym. Obchody Dnia Języka Ojczystego (21 lutego).

Opis projektu

Przed rozpoczęciem realizacji projektu każda klasa wykonuje plakat w postaci mapy myśli poświęcony językowi polskiemu. Tematykę plakatów otrzymali wychowawcy klas. Termin oddania plakatów – 1.02.2018 r.
W tygodniu trwania projektu na przerwach na korytarzu C 2 będą wyświetlane krótkie filmy edukacyjne, m.in. animowane „Błyskawiczne dzieje polszczyzny” i „Polimaty. Język polski”.
Każdy dzień tygodnia przebiega pod innym hasłem  i koncentruje się wokół innego zagadnienia:
Poniedziałek 5 lutego Dzień Alfabetu
Uczniowie tego dnia przebierają się za dowolne litery alfabetu, przypinają dowolne litery do ubrań, nakładają ubrania z napisami najlepiej w języku polskim, itp.
Klasy IV – VI  SP – układanie wyrazów według alfabetu.
Klasy VII SP i oddziały gimnazjalne – drużynowy konkurs na redagowanie opowiadania „Alfabetyczne potyczki”.
Wtorek 6 lutego Dzień Frazeologizmów
Klasy IV – VI SP – konkurs drużynowy na  układanie wiersza z użyciem związków frazeologicznych.
Klasy VII SP i oddziały gimnazjalne – konkurs drużynowy „Zwierzęta we frazeologii – kalambury”, ka
Klasa I i II LO – test o frazeologizmach.
Środa 7 lutego Dzień Poprawności Językowej
Klasy IV – VI SP – konkurs łamańce językowe.
Klasy VII SP , oddziały gimnazjalne, klasy LO – test poprawności językowej.
Czwartek 8 lutego Dzień Ortografii
Długa przerwa – zgadywanki ortograficzne dla wszystkich.
Klasy IV – VI  SP – konkurs ortograficzny.
Klasy VII SP i oddziały gimnazjalne – konkurs ortograficzny.
Piątek 9 lutego Dzień Biało – Czerwony
Uczniowie ubierają się na biało – czerwono lub mają elementy ubioru biało – czerwone.
Podsumowanie projektu .
Apele, wręczenie dyplomów.
Klasy IV – VI SP – 4 godz. lekcyjna, łącznik C 1
Klasy VII SP, oddziały gimnazjalne,  LO – 5 godz. lekcyjna, łącznik C 1