Tolerancję w dzieciach trzeba kształtować od najmłodszych lat.

Tolerancję w dzieciach trzeba kształtować od najmłodszych lat.
Klasa 4a celująco zdała egzamin z tolerancji. Podczas lekcji języka polskiego poznali znaczenie tego słowa. Klasa IVa doskonale poradzila sobie z jego zrozumieniem.Po cyklu lekcji uczniowie wiedzą, że „Każdy jest inny. Każdy jes WYJĄTKOWY.” Na zakończenie wykonali prace plastyczne przedstawiające bliskie im osoby w formie kolażu. Dzieła uczniów można podziwiać w gabinecie C 2-7.
Anna Milas