„Panaceum na pokolenie Z” – start projektu

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Nasza szkoła otrzymała wsparcie w ramach środków z EFS na realizację projektu „Panaceum na pokolenie Z”, który dyrektor szkoły wspólnie z pracownikami WE opracowywał w miesiącu czerwcu br.
Projekt obejmie wsparciem 40 uczniów szkoły podstawowej i nauczycieli gorzowskich szkół podstawowych, w tym z naszej w zakresie realizacji zadań:
1. Utworzenie pracowni przyrodniczej i matematycznej,
2. Nowoczesny nauczyciel – warsztaty z innowacyjnych metod pracy z uczniami w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
3. Warsztaty dla uczniów – wspólnie eksperymentujemy.

Więcej szczegółów wkrótce.
Zapraszamy na naszą stronę internetową.