Komisja Socjalna

1. Regulamin Komisji Socjalnej —–> kliknij tutaj <——

2. Harmonogram składania dokumentów

3. Wnioski do pobrania :

Wniosek o udzielenie pożyczki dla emeryta lub rencisty

Wniosek o udzielenie pożyczki dla pracownika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 im.J.Piłsudskiego nr 16 w Gorzowie Wlkp. na cele mieszkaniowe z ZFŚS

Wniosek o utraconym-uzyskanym dochodzie

Wniosek o udzielenie bezzwrotnej zapomogi

Wniosek o Wczasy pod gruszą

Wniosek o przyznanie świadczenia dla dzieci

Wniosek o dofinansowanie wycieczki turystycznej-krajoznawczej

Wniosek na świadczenie zimowe

Wniosek dofinansowania wypoczynku dzieci

Oświadczenie o dochodach