Informacje ze stołówki szkolnej.

Wniosek o zwrot pieniędzy za obiady.

1. Regulamin stołówki szkolnej

2. Aneks nr 1

3. Aneks nr 2

4. Zarządzenie w sprawie obiadów

5. Koszt obiadów- wrzesień 2022

6. Koszt śniadań – wrzesień 2022

7. Koszt obiadów – październik 2022

8. Koszt śniadań – październik 2022

9. Koszt obiadów – listopad 2022

10. Koszt śniadań – listopad 2022

11. Jadłospis listopad

12. Koszt śniadań – grudzień 2022

13. Koszt obiadów – grudzień 2022 

14. Koszt śniadań – styczeń 2023

15. Koszt obiadów – styczeń 2023