Dziwne i dziwaczne instrumenty muzyczne w klasie 1d

Klasa 1 d brała udział w warsztatach muzycznych Dziwne i dziwaczne instrumenty muzyczne. Dzieci słuchały muzyki, tańczyły i wykonały własny instrument.