Projekt edukacyjny ” Ja w relacjach. Jak zrozumieć siebie i innych ?” w kl VI A

Podczas lekcji wychowawczej uczniowie będą działać zarówno zespołowo ,jak i indywidualnie. W ciągu całego roku szkolnego nauczą się lepiej rozumieć siebie i innych. Wzmocnią poczucie własnej wartości, uważność. Rozwiną umiejętność komunikacji oraz nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji. Pierwsze warsztaty ” Czytaj dalej …